Hình ảnh
 

Giải nhất phần mềm nguồn mở Olympic Tin học
toàn quốc 2006

 

Chung kết lập trình ACM thế giới, San Antonio, Texas, US
 

 

Giải ba lập trình Châu Á Thái Bình Dương 2005, Iran
 

 

Giải ba "Nhân tài Đất Việt 2006" trong lĩnh vực
CNTT và truyền thông

 

Nhận giải thưởng CNTT Thanh niên "Quả cầu vàng 2004" do Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao tặng

 

Chung khảo "Trí tuệ Việt Nam 2004"
 

 

Chung kết Imagine Cup 2004 - Brazil

 

Giải ba Phần mềm nguồn mở 2005

 

Giải nhất tập thể Olympic Tin học
Sinh Viên Việt Nam 2004

Lớp học Kĩ sư tài năng K2002
Khoa Công nghệ thông tin - ĐHBK TPHCM

 

Bản quyền © 2004-2009 thuộc Nhóm BK02
Liên kết: SkyDoor - SkyDoor English