» BK02 - SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
  RADLib
Giới thiệu
Tính năng
.NET Module
Delphi Module
Java Module
Download
Liên hệ
Sử dụng Java Module


Phát triển ứng dụng

Phần này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một ứng dụng đồ họa đơn giản với thư viện RADLib bằng công cụ lập trình Borland JBuilder (bạn cũng có thể sử dụng các công cụ phát triển Java khác như JCreator, Eclipse…). Chương trình tạo ra có khả năng chạy trên nhiều môi trường khác nhau như Windows, Linux, Mac…chỉ cần các môi trường đó có hỗ trợ máy ảo Java. 

Thực hiện lần lượt các bước sau 

1.       Khởi động công cụ Borland JBuilder

2.       Chọn menu File à New Project, nhập tên dự án như hình dưới, rồi chọn Finish để hoàn tất 

 

3.       Chọn tiếp menu File à New à General à Application, nhấn OK. Sau đó chọn Finish.

4.       Chọn File à Save All để lưu toàn bộ dự án, chọn File à Close Project để đóng dự án lại. Copy toàn bộ thư mục (CDROM)\Java\Packages\radlib sang thư mục C:\testradlib\src\radlib

5.       Chọn File à Reopen à testradlib.jpx để mở lại dự án. Sau đó nhân phải vào cửa sổ Project, chọn Add Files/Packages/Classes…

 

6.       Chọn Packages, sau đó chọn tiếp radlib. Nhấn OK để hoàn tất việc thêm thư viện 

 

7.       Trong cửa sổ Projects, mở file Frame1.java trong gói testradlib, chọn tab Design để vào phần thiết kế Form 

 

8.       Nhấn vào form, chọn thuộc tính layout của form là XYLayOut. Sau đó chọn đối tượng JButton và vẽ một nút nhấn lên form 

 

9.       Nhấp đôi vào nút jButton1 để viết hàm đáp ứng sự kiện, thêm vào đoạn code sau 

 

10.   Nhấn F9 để chạy chương trình, sau đó thử click vào nút jButton1 

 

11.   Đến đây bạn đã biết được cách phát triển một ứng dụng đơn giản trong môi trường Java với thư viện RADLib. Về cơ bản, thư viện RADLib trong môi trường Java không có gì khác so với môi trường trong Delphi. Bởi đơn giản đó chỉ là sự chuyển đổi từ Delphi sang Java theo yêu cầu của một số lập trình viên gửi về cho nhóm phát triển. Hiện tại thư viện này vẫn chưa được hoàn thiện như bên Delphi. Tuy nhiên với Java, bạn có tạo ra những ứng dụng chạy trên nhiều môi trường khác nhau, một điều mà Delphi khó có thể làm được. Sản phẩm trong phần kế tiếp sẽ cho bạn thấy rõ điều đó.


Sản phẩm MobileMath

Phần này sẽ giới thiệu với các bạn một ứng dụng rất hữu ích được xây dựng bằng thư viện RADLib trong môi trường Java. Ứng dụng có tên MobileMath nhằm hỗ trợ người dùng một số các công việc liên quan đến toán học trên điện thoại di động. RADLib được sử dụng để xây dựng khâu vẽ đồ thị các loại hàm số cho sản phẩm. 

Nếu có điện thoại hỗ trợ công nghệ Java : MIDP 2.0, CLDC 1.1. Bạn có thể chép 2 file MobileMath.jad và MobileMath.jar trong thư mục (CDROM)\Java\Products\MobileMath lên di động và chạy thử. Còn nếu không, bạn có thể thực hiện lần lượt các bước sau để chạy chương trình giả lập trên máy vi tính. 

1.       Kiểm tra xem máy bạn đã có bản J2SDK 1.4.2 chưa, nếu chưa có bạn có thể chạy file cài đặt có trong thư mục (CDROM)\Java\Products\Tool\ j2sdk-1_4_2_02-windows-i586-p.exe 

 

2.       Tiếp theo bạn cần cài bộ J2ME Wireless Toolkit 2.2  lên máy tính bằng cách chạy file cài đặt trong thư mục (CDROM)\Java\Products\Tools\j2me_wireless_toolkit-2_2-windows.exe 

 

3.       Chạy file MobileMath.jad trong thư mục (CDROM)\Java\Products\MobileMath, bạn sẽ nhanh chóng thấy được một điện thoại giả lập hiện ra với màn hình như sau 

 

4.       Nhấn nút Launch để vào chương trình. Sau đó nhấn chọn phím 2 để vào phần vẽ đồ thị 

 

5.       Nhấn Chọn đề nhập biểu thức cần vẽ 

      

Qua sản phẩm này bạn có thể thấy rõ tính hữu ích của RADLib khi được ứng dụng trong môi trường Java. Bạn có thể xây dựng những ứng dụng đồ họa chạy trên nhiều thiết bị khác nhau chứ không chỉ là duy nhất cho PC.
 
Copyright © 2003-2005 BK02 Team. All rights reserved.
RADLib is Free Software released under the GNU/GPL License.