» BK02 - SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
  RADLib
Giới thiệu
Tính năng
.NET Module
Delphi Module
Java Module
Download
Liên hệ
Sử dụng Delphi Module


Phát triển ứng dụng

Phần này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một ứng dụng đơn giản bằng thư viện RADLib trong ngôn ngữ Delphi chạy trong môi trường Windows. Sau đó nếu thích, bạn có thể biên dịch lại chương trình bằng Borland Kylix để chạy trong môi trường Linux. 

Bạn lần lượt thực hiện các bước sau 

1.    Chép toàn bộ thư mục (CDROM)\Delphi\ sang một thư mục trên đĩa cứng của bạn (VD : C:\RADLib\Delphi)

2. Khởi động Borland Delphi, chọn menu File à Open Project, tìm tới thư mục C:\RADLib\Delphi\Packages, chọn file RADLib.dpk 

 

3.       Nhấn vào nút Compile, sau đó nhấn nút Install 

 

4.       Sau khi cài đặt, để ý trên thanh Component sẽ xuất hiện tab RadLib, chứa 2 component : TGraph và TGraph3D

 

5.       Chọn menu Tools à Environment Options à Library à Library Path 

 

6.       Chọn đường dẫn C:\RADLib\Delphi\Packages, rồi nhấn chọn nút Add, sau đó OK. 

  

7.       Chọn File à New à Application, sau đó nhấp đôi vào biểu tượng TGraph 

8.       Bạn có thể tùy chỉnh các thuộc tính của đối tượng trong cửa sổ Object Inspector 

 

9.       Thêm một nút Button vào Form, nhấp đôi vào nút Button1 để viết sự kiện cho nó 

 

10.   Thêm đoạn code sau 

 

11.   Nhần F9 để biên dịch chương trình, sau đó thử nhấn vào nút Button1 

 

12.   Để phát triển các ứng dụng 3D, bạn cũng lần lượt lặp lại các bước từ bước 7, nhưng lưu ý chọn đối tượng Graph3D thay cho Graph 

13.   Đến đây bạn đã nắm được một cách khái quát các phát triển một ứng dụng đơn giản trong môi trường Delphi. Đơn giản là chỉ cần nắm và kéo trong ứng dụng của bạn, sau đó thêm các đối tượng tùy thích. Tuy nhiên bạn cần nắm rõ thêm các đối tượng mà RADLib hỗ trợ bằng cách xem thêm trong các ví dụ kèm theo.


Sản phẩm Plot2D & Plot3D

Phần này sẽ giới thiệu với các bạn hai ứng dụng đơn giản được phát triển bằng thư viện RADLib trong môi trường Delphi. Sau khi xem xong hãy thử mở source code của hai sản phẩm này ra (được lưu trên đĩa CD), chắc chắn bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ vì số dòng code của hai chương trình này. 

1.       Khởi động chương trình bằng cách chạy file (CDRom)\Delphi\Products\Plot2D\Plot2D.exe 

 

2.       Để thêm một đối tượng bạn sử dụng panel ở phía bên giữa phải 

 

3.       Ứng với mỗi đối tượng khác nhau, chương trình sẽ đưa ra những mẫu khác nhau. Ví dụ ở dưới là thêm một hàm số trong tọa độ cực. Sau khi chọn xong, nhấp OK 

 

4.       Chương trình sẽ thêm đối tượng tương ứng, để thêm/bớt/sửa các đối tượng, các bạn lần lượt thao tác lại các bước như trên. 

 

5.       Các bạn cũng có thể thực hiện các thao tác như : phóng to/thu nhỏ, bật/tắt trục & lưới và thay đổi màu sắc của chương trình 

 

6.       Tương tự các bạn có thể dễ dàng áp dụng cách này đối với sử dụng chương trình vẽ Plot3D 

 

7.       Tham khảo xong hai chương trình minh họa này thì cũng là lúc bạn có được một cái nhìn khái quát về thư viện RADLib trong môi trường Delphi. Hãy thử xem source code của hai chương trình này và sau đó bắt tay vào xây dựng những ứng dụng đồ họa của riêng bạn chỉ bằng vài cái click chuột.


 Copyright © 2003-2005 BK02 Team. All rights reserved.
RADLib is Free Software released under the GNU/GPL License.