» BK02 - SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
  RADLib
Giới thiệu
Tính năng
.NET Module
Delphi Module
Java Module
Download
Liên hệ
Tính năng

Một số tính năng nổi bật của thư viện RADLib

1. Sử dụng các công nghệ đồ họa DirectX/OpenGL
Sử dụng RADLib người sử dụng sẽ có được hầu hết các tính năng đồ họa cao cấp của hai công nghệ này.

2. Xây dựng sẵn nhiều đối tượng đồ họa khác nhau
Việc còn lại của lập trình viên là giao tiếp với các đối tượng dựng sẵn chứ không còn là thao tác với các hàm đồ họa như cách thông thường.

3. Hỗ trợ lập trình viên xây dựng các ứng dụng cross-platform
Thư viện RADLib đã được xây dựng trên hầu hết các công nghệ hiện nay như Java/.NET/Delphi dưới dạng các module. Hầu hết tính năng giữa các module này là tương đương, do đó người dùng có thể dùng bất kì ngôn ngữ nào trong nhóm này để phát triển. Ngoài ra nếu khi người dùng muốn xây dựng lại ứng dụng bằng một ngôn ngữ khác thì cũng là một điều dễ dàng.

 

 Copyright © 2003-2005 BK02 Team. All rights reserved.
RADLib is Free Software released under the GNU/GPL License.