MobileMath

See this page in English

Giới thiệu
Hướng dẫn
Hình ảnh
Download
Liên hệ
Giới thiệu
 
MobileMath - Sản phẩm phần mềm biến di động của bạn thành chuyên gia tính toán
1. Hỗ trợ các chức năng của một máy tính thông thường
- Các phép tính đơn giản : +, -, *, /, ^
- Các hàm cơ bản : sin, cos, tan, exp, ln...
-
  Giải phương trình, hệ phương trình
Và một số tính năng khác
2. Hỗ trợ vẽ đồ thị nhiều loại hàm số khác nhau

- Thông thường Y=F(X), X = F(Y)
- Tọa độ cực R=F(T)
- Phương trình tham số X=F(T)_Y=G(T)
- Khả năng tùy biến : phóng to, thu nhỏ, lưới, trục, màu sắc...
3. Các chức năng cao cấp
-
Tính đạo hàm
- Tính tích phân

 

Phát triển bởi Nhóm BK02. Giữ mọi bản quyền.
MobileMath là phần mềm nguồn mở miễn phí phát hành theo giấy phép GNU/GPL.